Chính Sách Bảo Mật

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

 • Khách hàng của Double AT (Khách hàng): Tên, địa chỉ, tên công ty, nhận dạng, thông tin hồ sơ mạng xã hội công khai có sẵn, e-mail, thông tin IT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu trình duyệt); Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
 • Mua gói giải pháp trả phí: Khi bạn đăng ký gói giải pháp trả phí, chúng tôi sẽ thu thập thông tin để xử lý thanh toán của bạn và tạo tài khoản khách hàng của bạn. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và tên công ty nếu có. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
 • Nội dung do khách hàng tạo: Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thường cung cấp cho bạn tùy chọn cung cấp phản hồi, chẳng hạn như đề xuất, lời khen hoặc vấn đề gặp phải. Chúng tôi mời bạn cung cấp phản hồi như vậy cũng như tham gia với các bình luận trên blog và trang cộng đồng của chúng tôi. Nếu bạn chọn đăng nhận xét, tên người dùng, thành phố và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn đăng sẽ hiển thị công khai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn chọn đăng lên Trang web, bao gồm cả trong blog của chúng tôi hoặc về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong các bài đăng đó. Bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ sẽ trở thành thông tin công khai. Chúng tôi không thể ngăn thông tin đó được sử dụng theo cách có thể vi phạm Chính sách Bảo mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư cá nhân của bạn.
 • Dữ liệu được thu thập cho  và bởi khách hàng của chúng tôi: Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nhập vào hệ thống của chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã thu thập từ người dùng, khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn và thông tin liên hệ trên nền tảng nhắn tin và phương tiện truyền thông xã hội (gọi chung là “Người đăng ký”) hoặc các cá nhân khác. Chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp với Người đăng ký của bạn hoặc bất kỳ người nào khác ngoài bạn và vì lý do đó, bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn có sự cho phép thích hợp và cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về những cá nhân đó. Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng và kết hợp vào các tính năng thông tin bạn đã cung cấp, hoặc chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc thu thập về Người đăng ký. Nếu bạn là Người đăng ký và không muốn được một trong những người dùng của chúng tôi liên hệ, vui lòng hủy đăng ký trực tiếp khỏi bot của người dùng đó hoặc liên hệ trực tiếp với người dùng đó để cập nhật hoặc xóa dữ liệu của bạn.
 • Các thông tin cá nhân: ẽ được Double AT thông báo cho khách hàng tại điều kiện sử dụng và chính sách của Double AT khi khách hàng làm việc với Double AT

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

 • Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian.
 • Khi bạn đăng ký Double AT chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
 • Doubel AT sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trao đổi với bạn, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.
 •  

3. Sự bảo mật

 • Thông tin cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Double AT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Double AT không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 • Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Do vậy, Haravan không thể cam kết bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và Haravan không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng như các trường hợp khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác …
Shopping Cart
All in one